Hortus Contemplationis Publicus Dordrecht

Hortus Contemplationis Publicus Dordrecht. De Kloostertuin is een voorbeeld van een Hortus Conclusus. De klassieke kloostertuinen waren verdeeld in vierkante vlakken doorsneden met paden. De paden kruisten elkaar in het centrum, waar zich een put, fontein of boom bevond. Meestal was een kruidentuin aanwezig, waarin medische kruiden werden gekweekt om zorg te verlenen aan zieke broeders en passanten. De algemene overtuiging was dat heling slechts kon worden bereikt door contact te leggen met het hogere via contemplatie van de natuur.

De natuur als spirituele voedingsbodem maakt het onstoffelijke voelbaar. De kleur, geur en verschijningsvorm veranderen door de tijd heen. Geluid van ruisende bladeren of kabbelend water tillen de gedachten uit boven het dagelijkse.

In de rondgang van de Kloostertuin in Dordrecht vormen de bomen en heesters een sterk geurend bladerdak. In dit veld van bomen is een besloten kruidentuin voorgesteld. Via een passage, onderdeel van de rondgaande secundaire route in de Kloostertuin, wordt de kruidentuin bij toeval ontdekt. De smalle passage maakt de bezoeker los van zijn directe omgeving. Het licht valt gefilterd naar binnen en leidt de bezoeker naar een concentrisch omsloten open kruidentuin.

De open plek in de kruiden is door zijn cilindrische vorm naar binnen gericht. Geluiden worden geabsorbeerd door de groene wand, slechts het geluid van de fontein is hoorbaar. De lucht is omkaderd en de kosmos waarneembaar. De geur van de kruidige beplanting prikkelt de zintuigen. Het is een verborgen plek voor contemplatie.

 1. Verticale wand elementen met beplanting, een combinatie van wintergroene klimplanten, geurende kruiden en eetbare bloemen. De selectie is afhankelijk van de klimatologische positie van de planten.
  2. De cortenstalen platen zijn geperforeerd. Het patroon is een projectie van de Magnolia boom. Het licht valt overdag gefilterd naar binnen. ’s Nachts sluit de passage en wordt het scherm van binnen uit verlicht. De Magnolia verschijnt als schaduw in de nacht.
  3. Via een hellingbaan daalt de bezoeker af in de passage. Pas midden in de passage verschijnt de mogelijkheid om de kruidentuin de betreden.
  4. De vloer is gemaakt van dezelfde baksteengranulaat als buiten. Net uit het centrum verschijnt een fontein uit het fijne granulaat. De bezoeker raakt vertrouwd met de plaats en zoekt zijn plek.

Deze samengestelde wedstrijd bestond uit twee delen en was uitgeschreven door het Centrum  Beeldende Kunst Dordrecht.

 • Opdrachtgever: Stichting De Stad
 • Status: Besloten prijsvraag, 2e prijs
 • Bouwsom: € 40.000,-
 • Periode: 2008