Duurzaam ontwikkelen.

JoustraReid legt zich toe op de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige woningen en producten. Dit doen we in eigen beheer binnen FutureBriks maar ook in opdracht van marktpartijen. We streven naar een balans tussen luxe, design en duurzaamheid. Deze balans komt tot uiting op verschillende niveaus in onze projecten.

We zoeken hiervoor binnenstedelijke locaties. Nieuwe ontwikkelingen maken sanering van de gronden mogelijk en geven de terreinen toekomstwaarde. De continuïteit en verdichting van een steeds veranderend stedelijk weefsel draagt bij aan een duurzaam grondgebruik. Het omliggende landschappelijk gebied kan worden ontzien. De kwalitatief hoogwaardige inbreidingslocaties liggen op loopafstand van openbaar vervoer en centrum van de stad.

Duurzaamheid wordt vaak in relatie gebracht in relatie tot zorg voor het milieu. Dat betekent goed geïsoleerde gebouwen met aanvullende maatregelen om het energie gebruik te minimaliseren. Naast de techniek zijn flexibiliteit en dierbaarheid van een gebouw minstens zo belangrijk. We streven ernaar al deze aspecten te verenigen in een totaal concept. Compacte efficiënte plattegronden, technische mogelijkheden en goede isolatie dragen bij aan een laag energie verbruik. De plattegronden zijn flexibel zodanig dat wonen, werken en vrije tijd vloeiend in elkaar over gaan.

De Waag

Duurzaam onderzoek.

Begin 2010 heeft Agentschap NL een WBSO* subsidie aan JoustraReid toegekend voor een tweetal onderzoeksprojecten.
In het project Waterberging is een wateropslag- en beheersystemen ontwikkeld dat opgenomen kan worden in stedelijke locaties. Het project is eind 2010 afgerond.
Het project Inhouse Solar is nog op volle gang en betreft het ontwikkelen van een zonnecel systeem voor gestapelde woningen. Het systeem is modulair en beweegbaar en kan aan de binnenkant van de woning worden aangebracht. Vooral bij de bestaande woningvoorraad kan het systeem een oplossing bieden voor het verminderen van energieverbruik.

*WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling vanuit de overheid om Research en Development op technisch gebied te stimuleren. Voor meer informatie klik op de link voor de website van Senter Novem.