Wijkvernieuwing Rosmolenbuurt Zaandam

Wijkvernieuwing Rosmolenbuurt Zaandam. De Rosmolenbuurt werd aan het begin van de 20ste eeuw gebouwd, als een van de eerste grote stadsuitbreidingen in het oosten van Zaandam. De wijk werd aangelegd tussen de Oostzijde en de Heijermansstraat; ten dele werden de oudere paden gebruikt, die van de Oostzijde het land instaken. De oorspronkelijke woningen zijn te klein en verkeren in een slechte bouwtechnische staat. Echter, de stedenbouwkundige klustervormige opzet en het architectonische karakter ervan – ‘de vorm en de sfeer’ – zijn zeer waardevol en van hoge kwaliteit.

De Rosmolenwijk kenmerkt zich door verschillende deelbuurten, die elk hun eigen karakter hebben. De door het hele plangebied terugkerende ‘korrel’ zorgt voor eenheid binnen de wijk. Het begrip ‘samenhang’ speelt op zowel het sociale als het fysiek-ruimtelijke vlak een centraal thema. Uitgangspunten van ons stedenbouwkundige opzet vormen het behoud van de sfeer en identiteit van de buurt. Daarnaast dient het plan een impuls te geven aan de wijk met nieuwe woningen en een grotere sociale differentiatie.

De nieuwe invulling bestaat uit samengestelde blokken met een diversiteit aan woningtypologieën: eengezins-, patio-, senioren- en starterswoningen. De bestaande bebouwing wordt gekenmerkt door de wisselende kapvormen. Het ‘dak’ wordt ook in het nieuwe ontwerp ingezet als bindend element. Traditionele materialen zoals keramische dakpannen, baksteen en hout worden opnieuw toegepast. Andere materialen zoals zink zijn toegepast in bijzondere details zoals de dakkapel, goot en plint.

Website van de Rosmolenbuurt

SEO: Wijkvernieuwing Rosmolenbuurt Zaandam