De IJsvogel 44 Woningen in Baambrugge

De IJsvogel 44 Woningen in Baambrugge. Het dorp Baambrugge ligt aan de meanderende rivier de Angstel, ten zuiden van Abcoude. Het gebied kenmerkt zich door polders met strokenverkaveling, aangelegd in de vroege middeleeuwen. Het dorp bestaat uit de oorspronkelijke lintbebouwing langs de Angstel, vrijstaande bebouwing en buitenplaatsen daterend uit de 17 en 18e eeuw en een compact centrum rondom de dorpskerk. In de jaren ‘50 en ‘60 zijn uitbreidingswijken gebouwd, voornamelijk rijen eengezinswoningen met flauw hellende daken.

Hoewel het nieuwe plan een toevoeging is aan een van deze uitbreidingswijken is de bebouwing zo georganiseerd dat de topografie verwant is aan de lossere bebouwing van het oude dorp.

Met het plan wordt ook voorzien in het reconstrueren van een dorpsrand. In plaats van de huidige achterkantsituaties zal deze bestaan uit voorgevels gericht op het open landschap.

De overgang tussen dorp en ommeland wordt gevormd door een brede bomenrij. Doorzichten vanuit de wijk naar het landschap worden versterkt en de oorspronkelijke verkavelingsstructuur wordt weer herkenbaar gemaakt door deze tussen de woningen door tot in de wijk door te laten lopen. Langs de sloten worden wilgen geplant die worden gevormd tot knotwilgen, een veelvoorkomende boom in dit gebied.

Individuele woningen zijn waar mogelijk herkenbaar gemaakt door het toepassen van kappen en nokken haaks op de gevel. Twee-onder-een-kap woningen, appartementen en rijwoningen worden in dezelfde vormentaal uitgevoerd om de samenhang tussen de nieuwbouw en het dorp te waarborgen.

SEO: De IJsvogel 44 Woningen in Baambrugge