Stadsvernieuwing 26 woningen Bloemstraat Zaandam

Stadsvernieuwing 26 woningen Bloemstraat Zaandam. ‘Zaans bouwen’ bestaat uit een zorgvuldige samenstelling van herkenbare elementen die zijn verankerd in het collectieve geheugen van de Zaankanter. De nieuwbouw voor woningbouwvereniging Parteon bestaat uit een ensemble van vier blokken. De kaprichting wisselt af van dwarskap naar langskap. Tussen de blokken liggen twee hofjes en twee stegen. De woningen hebben verschillende relaties tot de straat. De stadswoning heeft een stoep, de  dorpse woning heeft  een kleine voortuin en de hof woningen wordt ontsloten via het hofje. De individuele woning is duidelijk afleesbaar in het geheel. De toegang tot de woning en de plattegrond zorgen ervoor dat er afwisselend  woonkamer of woonkeuken aan de straat liggen. Het zicht op de straat is goed voor de sociale cohesie en gezelligheid. De volume opbouw en materialisering zijn afgeleid van de in de directe omgeving voorkomende Zaanse huizen. Het aanwezige palet aan materialen is gebruikt om de blokken qua schaal en verhouding visueel te verkleinen. De stadswoning heeft in hoofdzaak bakstenen gevels die per verdieping met een rollaag iets naar voren overhelt. De hof gevels combineren horizontale en verticale houten delen. De dorpse woningen hebben een combinatie van bakstenen verticaal of horizontaal aangebrachte houten delen.

SEO: Stadsvernieuwing 26 woningen Bloemstraat Zaandam