Senioren woningen Andreas Schelfhoutstraat

Senioren woningen Andreas Schelfhoutstraat. Begin 2013 zijn wij door De Alliantie geselecteerd voor het ontwerp van een nieuw appartementengebouw aan de Andreas Schelfhoutstraat bestaand uit 15 sociale huurwoningen voor senioren en een ondergrondse parkeergarage.

Het nieuwe gebouw vervangt een vrijstaand gymgebouwtje en vormt een nieuwe afsluiting van het bouwblok tussen de Andreas Schelfhoutstraat het Surinameplein en de Sloterkade.
Stedenbouwkundig en architectonisch is de omgeving heel divers. Direct naast de locatie zijn stadsuitbreidingen uit de 19e eeuw, de jaren ’20 en ’30 (Amsterdamse school), en de jaren ‘60 (plan Van Eesteren).

Met een heldere en eenvoudige opzet maar verfijnde detaillering en materiaalgebruik voegt het nieuwe gebouw zich in deze diverse omgeving. De gevelopbouw is zorgvuldig met warmrode baksteen, prefab gevelbanden en aluminium accenten die de plastiek versterken. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst die samen 27.000 Wp opbrengen voor de appartementen. Met dit pilotproject wordt een grote stap gezet richting het structureel verlagen van woonlasten via zonne-energie.

SEO: Senioren woningen Andreas Schelfhoutstraat