Onderzoek dorps wonen Kortgene

Onderzoek dorps wonen Kortgene. Kortgene is een dorp met stadsrechten en ligt op het eiland Noord Beveland, het kleinste eiland in Zeeland. Hoewel de regio steeds populairder wordt als recreatiegebied is er een afname in het aantal vaste bewoners. De provincie Zeeland streeft naar het creëren van een gedifferentieerd aanbod aan woningen en woonmilieus waardoor de regio een gezondere wooneconomie kan ontwikkelen. In dit kader hebben wij een visie ontwikkeld met als ambitie het versterken van de kern van Kortgene. Een analyse van de structuur en bebouwing van het dorp heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe afgeleide woning typologieën en een reeks ‘dorpskundige’ bouwstenen. Deze worden ingezet om een nieuwe doch plaats eigen aantakking op het dorp te maken.

De woningtypes kennen een klein aantal casco’s met een hoge maat van flexibiliteit. Deze bieden tezamen een duurzame voorraad waarin werk-, starters- familie- en seniorenwoningen naast en door elkaar kunnen ontstaan. Opgenomen in het hart van het plan zijn een nieuw zorgwoningcomplex en huisvesting voor plaatselijke zorgpraktijken.

SEO: Onderzoek dorps wonen Kortgene

  • Opdrachtgever: Horsthoek Exploitatie bv
  • Status: onderzoek dorpsuitbreiding van Kortgene
  • Periode: 2008
  • In samenwerking met: Jef Reintjens architecten bv