Nieuw clubgebouw IJsclub Baambrugge

Nieuw clubgebouw IJsclub Baambrugge. Het bureau heeft voor Westhoek Wonen een nieuw woningbouwplan aan het dorpsrand van Baambrugge ontwikkeld dat deels op de huidige plaats van een bestaande schaatsbaan staat. Onderdeel van het nieuwe stedenbouwkundig plan was het verplaatsen van de schaatsbaan naar een nieuwe locatie binnen het plangebied. Hiernaast is het IJsclub Baambrugge in een nieuw clubgebouw ondergebracht. De nieuwe schaatsbaan en het clubgebouw liggen aan de rand van de nieuwe uitbreiding van het dorp. Door zijn eenvoudige vorm, detaillering en materiaalgebruik zoekt het gebouw een verwantschap met de agrarische gebouwen en schuren welke dit landelijk gebied typeren. De ontmoetingsruimte heeft onbelemmerd zicht op de schaatsbaan via een hoge, overhoekse glazen pui. Een horizontaal raam geeft een gericht panoramisch zicht op het achterliggende polderlandschap.

Website IJsclub Baambrugge

SEO: Nieuw clubgebouw IJsclub Baambrugge