Woonhuis in kasteeldorp Rozendaal

Kerklaan

Het project is een combinatie van restauratie van twee Rijks monumentale panden, woonhuis en wasserij,  en een nieuwbouw ernaast.  Het plangebied in het beschermd dorpsgezicht van Rozendaal. Gezien de nauwe verwevenheid met het dorp zijn de initiatiefnemers bekend met de rijke cultuurhistorische waarde van de plek. Het was hun nadrukkelijke wens dat de beoogde uitbreiding een passende invulling vormt, waarbij de historische structuur van het kasteeldorp als leidraad is genomen. Op de plek van de nieuwbouw heeft van oorsprong een watermolen gestaan in een reeks watermolens rond het kasteel.

Nieuwbouw

Op de plek van de watermolen wordt een gebouw teruggebracht welke is georiënteerd op de Kerklaan en De Moestuin. De toevoeging is vormgegeven als een monolithisch volume. De nieuwbouw reageert zowel in massa-opbouw als in materialisatie op de bestaande monumentale belending. Er is gekozen voor traditionele bouwmaterialen – echter met eigentijdse detaillering waardoor de nieuwbouw zich onderscheid van het bestaande, zonder uit de toon te vallen. Heggen vormen in het dorp een belangrijke rol als grens tussen publiek en private buitenruimte en worden bij de nieuwbouw toegepast als erfafscheiding.

Strijdig met bestemmingsplan

Het plan valt buiten het bouwvlak van het bestaande bestemmingsplan en is hiermee strijdig met het bestemmingsplan. Hiervoor maken wij aanspraak op de procedure voor een ‘omgevingsvergunning afwijkend gebruik bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing voor een woning’ (beter bekend als projectbesluit). De ruimtelijke onderbouwing hebben wij verzorgd in samenwerking met Partners RO.

De nieuwbouw gaat binnenkort in de verkoop. Start bouw wordt verwacht in het vierde kwartaal 2018.

 

  • opdrachtgever: Particulier
  • locatie: Rozendaal (GE)
  • periode: 2016-heden