Erf op Maat Knooperf Achterveldse Eng

Erf op Maat Knooperf Achterveldse Eng. Het Knooperf Achterveldse Eng ligt aan de Hessenweg 234a in Achterveld, gemeente Leusden. Ontwikkeling als knooperf wil zeggen dat het voormalige boerenerf wordt getransformeerd en geschikt gemaakt voor nieuwe functies in samenhang met het omringende landschap. Op het knooperf is een centraal wonen project ontwikkeld. De individuele wensen ten aanzien van de afmeting/prijs van de woning, grootte privétuin en bijzondere invullingen zijn geïnventariseerd en verwerkt in het structuurontwerp.

Op het erf zijn twee nieuwe, robuuste volumes gerealiseerd, res­pectievelijk een hallehuis haaks op de weg en een schuurhuis parallel aan de grote stal. Het hallehuis is vooruitgeschoven en het hoogste gebouw op het erf. Door de positionering van de volumes wordt aan de historische erf­opbouw gerefereerd en zijn alle wooneenheden op het landschap georiën­teerd. Tussen de gebouwen en door passages ontstaan diverse doorzichten naar het landschap. Een mooie samenhang die kwaliteit biedt.

Zowel het hallehuis en het schuurhuis bestaan uit drie wooneenheden plus flexibele ruimten. Deze zijn geschikt als bijvoorbeeld atelier, werkruimte, fotostudio, theetuin of kas. De grote stal zal voor een deel worden gesloopt in verband met het maximaal te realiseren volume. De spanten met de houten gordingen blijven staan als rudiment en fungeren als pergola. In het overgebleven deel is plaats voor parkeren, B&B en een algemene werkplaats. Hier worden onder meer voor bezoekers diners georgani­seerd met een seizoenthema. Vanuit deze ruimte is er zicht op de moestuin en de bloemenpluktuin.

Het erf tussen de grote stal en de nieuwe schuurwoningen ligt haaks op de wandelroute en is hierdoor meer privaat van karakter. Aan de erfzijde be­vinden zich ook de woningtoegangen. Hierdoor blijft er maximaal contact met het landschap vanuit de woning. Vanaf het erf is er door de passages en tussen de bebouwing continu zicht op en contact met het landschap. Cen­traal op het erf wordt een solitaire kastanje geplant. Ook vanaf het bankje onder deze boom kunnen de bewoners genieten van het uitzicht over het landschap.

Knooperf is opgezet door Gebiedscoördinatie O-gen

Brochure Erf op Maat

SEO: Erf op Maat Knooperf Achterveldse Eng