Woonerf Texel

De woningen op dit erf zijn allemaal bijzonder licht en gericht op het omliggende landschap. De plattegronden van de woningen tonen veel overeenkomsten. Zo hebben alle woningen óf een woonkeuken óf een woonkamer aan het erf. De plattegronden zijn flexibel indeelbaar en daardoor geschikt voor meerdere doelgroepen. In de schuurwoningen kan er voor senioren een slaap- en badkamer op de begane grond gerealiseerd worden. Als gezinswoning kan deze ruimte gebruikt worden als werkkamer.
De ‘bronenergie’ van de individuele warmtepomp is heel efficiënt. De bronenergie (water met een lage temperatuur) komt uit de centrale opslag (onder het erf) en wordt door de transportpompen rondgepompt. Wanneer bronenergie gebruikt wordt om met
de warmtepomp te verwarmen, gaat het water iets afgekoeld terug naar de opslag. Wanneer bronenergie wordt gebruikt om (rechtstreeks) te verkoelen, gaat het water iets warmer terug naar de opslag. Dmv aquathermie wordt de opslag in de zomermaaden extra opgewaardeerd. Met het gekozen energieconcept wordt een 100% duurzame warmtevoorziening aangeboden zónder CO2
uitstoot.

 

Opdrachtgever: Gemeente Texel

Samenwerkingsverband: Maathuis
Status: architectenselectie, niet gewonnen

 

bronenergie’ warmtepomp  lage temperatuur) centrale opslag erf aquathermie nergieconcept  duurzame warmtevoorziening