Transformatie kantoorgebouw in Hoorn

Het voormalig kantoorpand wordt gekenmerkt door een anonieme, gesloten uitstraling en vindt nauwelijks aansluiting bij de omgeving. Daarnaast beslaat het parkeren nagenoeg het volledige perceel. De herbestemming van het pand willen we aangrijpen om het gebouw, de wijk en de omliggende ruimte weer bij elkaar te betrekken door het maken van een aantal doeltreffende ingrepen.
Door het blok deels te slopen verminderen we de massa van de bestaande gevel. Naast het overgebleven deel van het kantoor ontstaat ruimte voor een nieuw bouwblok waaronder het parkeren voor een groot deel kan worden opgelost. De nieuwbouwstrook is iets gedraaid ten opzichte van het bestaande blok en zoekt op deze manier aansluiting op de verkaveling van de woonwijk. Vanaf de straat krijgt de voorbijganger een inkijkje in de binnenwereld van het nieuwe blok.

Opdrachtgever: ARP

Samenwerkingsverband: Maathuis

Status: voorlopig ontwerp

transformatie duurzaamheid circulair