Park Brederode Bloemendaal

Park Brederode Bloemendaal. Park Brederode bevindt zich aan de voet van het Kennemerduingebied. Het park is onderverdeeld in drie zones; de duinvoet van de jonge duinen van het Kennemerduingebied, de open zone en als derde zone de oude duinen. Duinzicht ligt op deze oude duinen.

De visie op Duinzicht is afgeleid van de visie op het totale plangebied. Bepalend daarbij is het parklandschap. Het plangebied houdt niet op bij de huidige omkadering van het plangebied maar maakt deel uit van de cultuurhistorische zone op de oude duinen.

Uitgangspunt is om een vanzelfsprekende overgang te maken naar het bestaande Bloemendaal met respect voor de cultuurhistorisch waardevolle en natuurlijke relicten. De ruimtelijke onderlegger is geënt op het oorspronkelijke wandelpark van de vermaarde landschapsarchitect Leonard Springer. Het wandelpark van Springer heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde. Het slingerende padenverloop en de zichtrelaties uit het oude ontwerp van Springer worden waar mogelijk gebruikt. In dezelfde geest wordt het padenstelsel uitgebreid en worden nieuwe aansluitingen gerealiseerd. Daarmee hecht Duinzicht zich aan de parkachtige omgeving.

Kenmerkend in het oorspronkelijke parkontwerp van Springer zijn de boomgroeperingen, die de slingerende paden kracht bijzetten. Deze worden zullen zoveel mogelijk worden behouden. De bebouwing volgt een orthogonaal principe. Afstanden van woningen tot wegen en paden variëren hierdoor en er ontstaan verrassende perspectieven. De met hagen omzoomde siertuinen zetten als het ware het parkbeeld voort tussen de woningen.

Achter de hagen liggen, ietwat verscholen, de sculpturale eigentijds vormgegeven kappen. Relatie in materialisatie, schaal en vorm van de kappen leidt tot samenhang en een totaalcompositie die de individuele panden overstijgt.

SEO: Park Brederode Bloemendaal

  • Opdrachtgever: CV. Brederode
  • Status: stedenbouwkundig uitwerkingsplan
  • Periode: 2004-2006
  • In samenwerking met: Jef Reintjens BNA Architecten en DS Landschapsarchitecten