Het Nieuwe Hart, Woongebouw Cohenlaan Utrecht

Selectie

Onlangs hebben wij in combinatie met Vorm Collectief de opdracht gewonnen voor het in mede-opdrachtgeverschap uitwerken van een woonblok aan de Cohenlaan in Utrecht. Het betreft een door de gemeente Utrecht voorgenomen herontwikkeling van een voormalig schoolterrein. De beoordeling van de ingediende plannen ging naast prijs ook voor kwaliteit van het plan en de mate waarin toekomstige bewoners en omwonenden in de plannen worden betrokken.

Het Nieuwe Hart

De herontwikkeling van deze locatie biedt een kans om dit blok op een nieuwe manier af te maken. Om binnen de fysieke kaders die door de stedenbouwer in de jaren zestig zijn gegeven – grote woonblokken met elke een intiemer, gemeenschappelijke binnenkant – een invulling met een eigen identiteit te maken, die de wensen en ambities van de bewoners en de buurt weerspiegelt.

Kaders

Het ontwikkeltraject is erop gericht buurt en bewoners maximale zeggenschap te geven in de plannen voor de nieuw te realiseren bebouwing en voor de openbare ruimte. Bij co-making gaat het om het inventariseren en samenbrengen van de wensen van alle betrokkenen om tot een optimale invulling te komen voor zowel wonen als samenleven op deze plek.

Start bouw wordt eind 2018 verwacht.

  • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
  • In samenwerking met: Vorm Collectief
  • Periode: 2016-heden