Nederzetting Marker Wadden

Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

Nederzetting

Op Marker Wadden verblijven in de toekomst ook mensen. Het eiland moet immers worden beheerd en de vogels en het strand trekken natuurliefhebbers aan. Om bezoekers welkom te heten en beheerders een plek te geven, is voorzien in een kleine nederzetting. Natuurmonumenten heeft 12 architectenbureaus gevraagd een visie te geven op het ontwerp en realisatie van Nederzetting Marker Wadden. Na een eerste ronde werden vijf bureaus, waaronder het onze aangemerkt voor het maken van een aanbieding.

Inschrijving

Ingeschreven is in een combinatie van Maathuis (JoustraReid Architecten en lab03), aannemer Newbouw en Derix gelijmde houtconstructies. De uitvraag bestond uit een offerte  voor het ontwerp  en de bouw van een nederzetting van circa 15 gebouwen.

Water-Dak-Land-Schap

Belangrijkste uitgangspunt van ons voorstel is het feit dat de gebouwen ‘reageren’ op de elementen ter plekke om zo een logische invulling te geven aan de nederzetting. De gebouwen volgen als het ware uit de logica van de natuur en het landschap.

De gebouwen in de kern zijn nauwkeurig ten opzichte van elkaar gepositioneerd met behoud van doorzicht tussen de gebouwen door. Zo begeleiden de gevels van
de werkschuur, het veldstation en de groepsaccomadatie de bezoeker langs
de haven naar een centraal groen plein.

Door de nokken noord-zuid te oriënteren ontstaat een heldere ordening en samenhang tussen de schijnbaar willekeurig gepositioneerde gebouwen. Doordat de daken een eigen logica volgen ten opzichte van de plattegronden ontstaan unieke gebouwen.

Dit daklandschap wordt gevormd door zonnepanelen gevat in een felsdak. Er zijn geen nuts aansluitingen op het eiland, dus oriëntatie op de zon vormt een belangrijke invalshoek. Daarnaast hebben we ons laten leiden voor de nieuwe duinen.

Materialisatie

Als constructief materiaal is kruislings verlijmd hout toegepast. Dit is het enige materiaal dat CO2 buffer en in productie kent dit materiaal een laag energieverbruik. De gevels bestaan uit onbehandelde douglas delen, welke prima passen in de vroegere ‘zuiderzeearchitectuur’ en met de tijd mooi vergrijzen.