Herbestemming klooster landgoed Monnikenberg

Herbestemming klooster landgoed Monnikenberg – Op landgoed Monnikenberg bij Hilversum, in eigendom en beheer bij het Goois Natuurreservaat, wonen nog 12 zusters Augustinessen van Sint Monica in het klooster ‘De Stad Gods’. Voor deze zusters is het klooster te groot om te kunnen onderhouden en daarom gaan zij verhuizen naar een monumentale boerderij, eveneens op het landgoed gelegen.
In opdracht van het Goois Natuurreservaat hebben wij in combinatie met stichting BOEi de herbestemmingsmogelijkheden voor het klooster onderzocht. Het klooster, van oorsprong een grote villa, ligt midden in een van de groenste gebieden in het hart van Nederland. Het landgoed maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur en is de verbinding tussen de natuurgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.

JoustraReid heeft allereerst de bestaande situatie met alle opstallen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we verschillende exploitatiemogelijkheden opgesteld, variërend van particuliere bewoning, kantoor tot (zorg)instelling. Aan de hand van dit onderzoek wordt getoetst of de invloed daarvan in overeenstemming is met de te behouden waarden van landschap, natuur en cultuurhistorie in de omgeving.