Habitat

In dit gebied waant ieder zich in een natuurgebied. Dat is de hoofdgedachte voor HABITAT. Wij gebruiken, en behouden, zoveel mogelijk van wat al in het gebied aanwezig is. Dit is vertaald in een aantal ontwerpuitgangspunten. Het overkoepelend concept waarborgt kwaliteit en verbinding en versterkt daarmee de identiteit van de plek. Wij maken gebruik van de bestaande structuur in het gebied zodat we zo min mogelijk van de bestaande flora en fauna beschadigen.
De grafheuvels bieden een interessant vertrekpunt voor de stedenbouwkundige ordening van het programma. De grafheuvels liggen ongeveer een meter hoger dan het pad en zijn omzoomd met bosplantsoen. De groene kamers op de heuvels hebben een aantal waardevolle kwaliteiten: de kamers bieden kleine oases van rust in het gebied. Door deze te benutten kan het gebied -zonder al het groen te verwijderen- op een vanzelfsprekende manier worden verdeeld in meerdere woongebieden die als waardevolle ruimte voor de woningen fungeren.

Opdrachtgever: Gemeente Heemskerk
Status: architectenselectie
Samenwerking:  ism Maathuis projecten & EarthY & Fakton & DS landschapsarchitecten

Colofon:lab03 en JoustraReid architecten werken samen onder de naam Maathuisprojecten

 

SEO245 lab03 maathuisprojecten earthY Fakton DSLA Heemskerk natuurgebied