Na een half jaar bouwen is afgelopen vrijdag het hoogste punt bereikt van de zorgwoning Ons Huis, een woning voor 8 jong volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Ons Huis Heemskerk biedt respijtzorg: logeeropvang, vakantieopvang, dagopvang en naschoolse opvang aan kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wanneer de kinderen 18 worden zouden de kinderen door willen stromen naar een speciale woning met begeleiding. JoustraReid ontwerpt samen met lab03 een woning voor 8 kinderen – een bijzonder, divers en groot ‘gezin’- midden in een woonwijk. Een woning die zijn bewoners de moge­lijkheden biedt een comfortabel en een, zoveel mogelijk, zelfstandig leven te leiden.