Vloedbestendig wonen

Vloedbestendig wonen. De overstromingen van de zomer van 2007 hebben het Verenigd Koninkrijk aangetoond hoe verwoestend overstromingen kunnen zijn. Duizenden Britten en hun huizen werden getroffen door de extreme weersomstandigheden. Deze prijsvraag vraagt architecten een huis voor de toekomst te ontwerpen, gelegen op een ‘floodplain’, dat minder overstromingsgevoelig is en eventuele schade en impact voor de bewoners minimaliseert als het toch in aanraking komt met een overstroming.

Het huis als een gemeenschapseenheid

De samenhang en de veiligheid die te vinden is in een sterke gemeenschap heeft een positieve invloed op het sociaal-economische en fysieke welzijn van haar leden. Deze samenhang is bijzonder duidelijk in tijden van crisis. Wij stellen de ’terp’ voor als metafoor van deze gemeenschap. Het ontwerp bestaat uit de combinatie de woning en het landschap waarin het gelegen is: hun gezamenlijke potentieel kunnen een integrale oplossing bieden voor preventie en bescherming.

De strategie is vertaald in het creëren van een geïntegreerde ‘woonunit’. Deze omvat een woning, prive buiten-ruimtes en openbaar groen, gecombineerd waterbeheer en energievoorziening. De eerste stap in het ontwerp is het uitgraven en ophogen van grond. Dit creëert een kom en een archetypische terp. De woning wordt geplaatst op de overgang van terp en het uitgegraven deel. De verkregen kelder wordt benut door hier in droge periodes water op te slaan voor grijswatergebruik, en in natte periodes als piekwaterberging. De woningen worden energie neutraal gebouwd. Zelfstandigheid op de schaal van een woning vraagt om autarkie op het gebied van energievoorziening en water bevoorrading. De huizen zijn geclusterd tot een gemeenschap met een gemeenschappelijke afhankelijkheid van de terp, gedeelde water opslag en collectieve energiebronnen. De verschillende cluster modellen (lineaire terp, compacte terp en sub-urbane terp) bieden flexibiliteit in de organisatie, de vorm en de opzet van individuele huizen. Dit maakt variatie in de woningbouw en plaats-specifieke stedenbouwkundige inpassing mogelijk. De begane grond van het huis heeft een split-level situatie. De entree van de woning bestaat uit een dichte kern die samen met de eerste verdiepingsvloer het basement van de woning vormt. De keuken op straatniveau is gericht op de collectieve buitenruimte. Het verhoogde deel van de begane grond verdieping kijkt uit op de tuin en het omringende landschap. Behalve de kern is de gevelinvulling van de begane grond verdieping geheel transparant. Alle technische voorzieningen van de woning zijn georganiseerd in de kern. Via de eerste verdiepingsvloer worden deze verdeeld over de woning. Via de kern wordt tevens het bovenhuis bereikt. Deze bestaat uit een lichte HSB-constructie die in verschillende architectonische invulling kan kennen. De transparante schil van de plint en het archetypische bovenhuis vormen een verwijzing naar het beeld naar het opgetilde huis.

Prijsvraag uitgeschreven door de RIBA (zie pagina 17)

  • Opdrachtgever: RIBA (Royal Institute of British Architects)
  • Status: Prijsvraag
  • Periode: 2008