School voor speciaal onderwijs en BSO Den Bosch

School voor speciaal onderwijs en BSO Den Bosch. De wijk Boschveld in s-Hertogenbosch kenmerkt zich door naoorlogse stedenbouw met onduidelijke grenzen en overgangen. De opdracht voor een uitbreiding van de bestaande gebouw biedt de mogelijkheid deze grenzen versterken en articuleren. Middel voor de vernieuwing was de School voor speciaal onderwijs en BSO Den Bosch.

Het gebouw is verankert in zijn context door middel van een noord-zuid loper met de achterliggende sporthal en door middel van het doorzetten van het openbare bomenplein met de tegenoverliggende kerk. Het nieuwe schoolgebouw ligt tussen de loper en het bestaande schoolgebouw en vormt een volgende laag in een reeks achter elkaar geplaatste overgangen welke worden doorkruist bij binnenkomst: het bomenplein, de pergola, de loper, de klaslokalen, de binnenstraat, de patio, de klaslokalen. Het overgangsgebied tussen het oude en het nieuwe gebouw vormt een centraal plein welke als aula dient. De ruimte loopt door in de patio welke tevens licht in het hart van het gebouw laat vloeien. De muren van het exterieur van de school omarmen de loper en vouwen zich naar binnen als uitnodigende entree.

Er zijn vier entrees ten behoeve van vier clusters in de school ten einde kleinere huizen te realiseren in een groter complex. De huizen hebben elk een eigen tuin en voorzieningen. Het scherpe contrast tussen de stenen muren welke de entrees omarmen en de strakke huid van de panelen is doorgezet door het gehele gebouw en zijn een afspiegeling van de achterliggende huizen.

SEO: School voor speciaal onderwijs en BSO Den Bosch