Onderzoek waterberging en Inhouse Solarsystem

Onderzoek waterberging en Inhouse Solarsystem. Begin 2010 heeft Agentschap NL een WBSO* subsidie aan JoustraReid toegekend voor een tweetal onderzoeksprojecten. In het project Waterberging is een wateropslag- en beheersystemen ontwikkeld dat opgenomen kan worden in stedelijke locaties. Het project is eind 2010 afgerond. Het project Inhouse Solar is nog op volle gang en betreft het ontwikkelen van een zonnecel systeem voor gestapelde woningen. Het systeem is modulair en beweegbaar en kan aan de binnenkant van de woning worden aangebracht. Vooral bij de bestaande woningvoorraad kan het systeem een oplossing bieden voor het verminderen van energieverbruik.

*WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling vanuit de overheid om Research en Development op technisch gebied te stimuleren.

In samenwerking met: Senter Novem, huidige RVO (WBSO)

SEO: Onderzoek waterberging en Inhouse Solarsystem

  • Status: onderzoek
  • Periode: 2010-2011
  • In samenwerking met: Senter Novem, huidige RVO (WBSO)