Masterplan bedrijfsverzamelgebouw Cattenbroekerplas

Masterplan bedrijfsverzamelgebouw Cattenbroekerplas. De gemeente Woerden is voornemens de bestaande zandwinplas Cattenbroek uit te breiden. De plas krijgt primair een functie voor recreatief gebruik. Naast oeverrecreatie en waterrecreatie heeft de gemeente de ambitie om verschillende aanvullende commerciële in- en outdoor activiteiten aan de plas toe te voegen. Het recreatie-verzamelgebouw huisvest gebruikers met verschillende wensen, oppervlakgebruik en financiële mogelijkheden. Het voorstel bestaat uit een flexibele plint en een herkenbare bovenbouw.
De plint heeft een solide baksteen uitstraling die refereert aan de Hollandse vestingen, een knipoog naar de vestingstad Woerden. De ruimte in de plint is flexibel te gebruiken en kan casco worden opgeleverd zodat het afbouwniveau budget-afhankelijk kan worden bepaald door de gebruiker c.q. exploitant. De programmatische synergie voor de beoogde doelgroepen kan dan worden afgestemd op de financiële mogelijkheden van de betrokkenen. Iedere gebruiker kan zijn bouwdeel als eigen ervaren. Op de plint ligt een groen dak. Het groene dak is deels openbaar toegankelijk vanaf de dijk, bijvoorbeeld als terras bij de horeca. Het grootste deel is privaat, bijvoorbeeld de ligweide van de wellness, en toegankelijk via patio’s en de bovenbouw.

De benodigde programmatische buitenruimten worden zo in het gebouw opgenomen en liggen niet om het gebouw afgescheiden door hekken. Variaties in buitenruimten zijn terrassen, daktuinen, patio’s en veranda’s.

SEO: Masterplan bedrijfsverzamelgebouw Cattenbroekerplas

  • Opdrachtgever: Gemeente Woerden
  • Status: masterplan
  • Bouwsom: € 8.000.000,-
  • Periode: 2009
  • In samenwerking met: DN Urbland