Landgoed Mastwijk Montfoort

Landgoed Mastwijk Montfoort. Het Landgoed Mastwijk is gelegen in het oude Hollandse IJssel landschap. Naast dit rivierenlandschap, gerelateerd aan water en wind, zijn er andere verborgen landschappelijke horizonten welke te maken hebben met menselijke interventie, de zandafgraving en de latere vuilstort. De huidige topografie is een resultante van deze historie. Het landgoed voegt een nieuwe laag toe.

Het gebouw is geïnspireerd op en refereert aan deze twee historische lagen die verborgen liggen in het landschap. In navolging van de traditie van grote boerderijen met lage rietdaken zijn de vier huizen verankerd in een bredere context van het agrarische landschap. De recente geschiedenis van het uit graven van zandlagen en storten van afval en grond wordt in zekere zin voortgezet door de noodzaak van het aanbrengen van een zandlaag onder het gebouw, om methaangassen te vermijden, in de directe omgeving van het gebouw. Tegelijkertijd wordt deze laag gebruikt als een mogelijkheid om de grond te vormen als een opgetild maaiveld voor de huizen en de privé tuinen.

De door de Hollandse IJssel achtergelaten lagen van rivierzand liggen als relicten in het landschap nadat de rivier zijn ligging wijzigde. Deze vormen een bron van inspiratie voor de vorm en contouren van het gebouw, een gebouw als ruimte tussen aarde en dak.

  • Opdrachtgever: NV Afvalzorg
  • Status: haalbaarheidsstudie
  • Periode: 2001
  • In samenwerking met: J. Lonsdale& P/ van Herpen